Starke Arvid, Lycksåvägen 3, 45930 Ljungskile

Lyftdon RB400 / DN400
Prisförfrågan Se produktblad

Rehnman & Co AB har tagit fram ett lyftdon för att lyfta mindre betongbrunnar.

RB-lyftet är ett invändigt lyftdon för t ex rännstensbrunnar.

Verktyget placeras i öppningen på en stående eller liggande brunn.
Tre härdade tappar griper fast inuti brunnen vid lyftet.
För att lossa verktyget kopplas vajern fast i kroken och ett nytt lyft fäller ihop griparmarna och verktyget lossnar.

Lyftdonet är dimensionerad för att lyfta max 550 kg.

Finns i utförande:
RB400
RB500
RB600

 Vi reparerar och tillhandahåller alla slitdelar till RB-lyften.